Φώτης Κουρμούσης

Φώτης Κουρμούσης

Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Ο Φώτης Κουρμούσης είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ενός ανεξάρτητου οργανισμού που συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Είναι μη εκτελεστικό μέλος στο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών και το Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και μέλος 2 Επιτροπών του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αποτελεί μόνιμο διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το 2016, ίδρυσε την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ως μια αυτόνομη δημόσια υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και υπηρέτησε για 5,5 έτη ως Ειδικός Γραμματέας.

Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών (2012-2015), Οικονομίας – Ανάπτυξης (2011-2012), Περιβάλλοντος – Ενέργειας – Κλιματικής Αλλαγής (2009-2011) και Γεωργίας / Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (2003).

 

Στο παρελθόν εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2002) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2004-2010), με εστίαση στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών (UNEP FI).

 

Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως σύμβουλος σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επενδύσεων και Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ). Διετέλεσε επιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, βάσει διεθνών προτύπων (ISO), για ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης (TUV, DNV).

 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Διακυβέρνηση Τραπεζών και Στρατηγική – Ηγεσία (Oxford SAID Business School), στην Εταιρική Διακυβέρνηση (INSEAD Business School), καθώς και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ALBA Graduate Business School – The American College of Greece). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα μηχανικής (ΕΜΠ). Σπούδασε Περιβαλλοντική Διαχείριση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

 

Έχει έναν υιό 9 ετών.