Στέλλα Κάσδαγλη

Στέλλα Κάσδαγλη

Συνιδρύτρια Women On Top, European Women On Boards partner για την Ελλάδα