Σοφία Παπαδημητρίου

Σοφία Παπαδημητρίου

Dr. jur. München, Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω, Συντονίστρια της Ομάδας «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» του ICC Women Hellas, Ιδρυτικό Μέλος της Ένωσης Γυναικών Δικηγόρων Αθηνών και Φίλοι «ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΔΗ»

Η Σοφία Παπαδημητρίου (Dr. jur. München), Δικηγόρος παρ’ Αρείω γεννήθηκε το 1974, στον Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός πτυχίου: «Άριστα»/8,96: σειρά επιτυχίας πρώτη) και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού Δικαίου (Διετές Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τα έτη 2000 - 2003 εκπόνησε, με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.,  Διδακτορική Διατριβή στο Ludwig - Maximilians Universität München με θέμα: Zum Belieferungsanspruch des Außenseiters eines selektiven Vertriebsbindung-ssystems aus Art.  81 EG(Δίκαιο Ανταγωνισμού/Δίκαιο των Kαρτέλ) και της απενεμήθη ο διδακτορικός τίτλος σπουδών (Dr. jur. München), με “summa cum laude”. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της (Σεπτ. 2001 - Δεκ. 2003), απασχολήθηκε στο Institut für Internationales Recht der Universität München.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων του Εφετείου  Αθηνών, τον Μάρτιο 1999 [με γενικό βαθμό «Άριστα» (10), σειρά επιτυχίας 1η], από τον Σεπτέμβριο του 1999 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Α.Μ. 21936), με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο και τομείς ειδίκευσης το αστικό δίκαιο, δίκαιο εμπορικών επιχειρήσεων και εταιρικών συναλλαγών, δίκαιο του ανταγωνισμού, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, διοικητικό δίκαιο και δημόσια διοίκηση. Παράλληλα με την άσκηση ελεύθερης δικηγορίας, την εξωτερική συνεργασία με επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της, διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού (2004 - 2006), Νομικός Σύμβουλος στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού και στον Οργανισμό Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» (2006 - 2008), καθώς και μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών (ενδεικτικά για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί χορηγιών, του αρχαιολογικού νόμου, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της κινηματογραφικής πολιτικής κλπ). Εργάζεται ως Νομικός Σύμβουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Επίσης, είναι Συντονίστρια της Ομάδας «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» του ICC Women Hellas, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Γυναικών Δικηγόρων Αθηνών και Φίλοι «ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΔΗ», μέλος της «Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών» και Επιστημονικών Ενώσεων (Ένωσης Αστικολόγων, Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικο-λόγων, Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων κλπ). Η πρόσφατη αρθρογραφία και οι εισηγήσεις της αφορούν, μεταξύ άλλων, σε επίκαιρα θέματα σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση (“ESG”), τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή, την Ισότητα των Φύλων, την Έμφυλη Βία, την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Παρενόχλησης και του Εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κλπ