Σμαράγδα Ρηγάκου

Σμαράγδα Ρηγάκου

General Counsel, Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Σμαράγδα Ρηγάκου είναι Νομική Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και το 2022 και το 2023 περιλήφθηκε στην GC Powerlist: Greece & Cyprus του Legal 500.

Είναι, επίσης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συμμετέχει ως μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών καθώς επίσης και στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Έχει εργαστεί σε δικηγορικές εταιρίες με εξειδίκευση στο χρηματοοικονομικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο και δίκαιο ανταγωνισμού. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Αθηνών και κατέχει LL.M. στο ευρωπαϊκό δίκαιο και MSc. στα χρηματοοικονομικά.  Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης», co-author των συγγραμμάτων «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» και «Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κατ’ άρθρο ερμηνεία», διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε e-learning σεμινάρια και συμμετέχει ως μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που αφορούν σε νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.