Λήδα Κοντογιάννη

Λήδα Κοντογιάννη

Πρόεδρος ΔΣ, The Non-Executive Directors' Club in Greece (NED Club) & Μέλος ΔΣ ecoDa

Η Λήδα Κοντογιάννη έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη και διεθνώς. Είναι Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας της MYTILINEOS, κορυφαίας διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους.

Εμπνεύστηκε, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης από την ίδρυσή του και για μία πενταετία. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, συνετέλεσε στη δημιουργία και ανάδειξη του πρώτου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσα από ανώτατες διευθυντικές θέσεις που κατείχε στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης των κεφαλαιαγορών, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της χάραξης πολιτικών, μεταξύ άλλων.

Έχει διατελέσει μη-εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, και εταιρειών του Δημοσίου. Επιπλέον, υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών υπουργείων, όπως του Υπ. Ανάπτυξης του Υπ. Εργασίας, του Υπ. Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και μέλος διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας μελών ΔΣ ecoDa, καθώς και Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (NED Club).

Είναι κάτοχος Ph.D. in Finance και M.A. in Accounting & Finance από το Lancaster University, στη Μεγάλη Βρετανία.