Ιωσήφ Αβραμίδης

Ιωσήφ Αβραμίδης

Διευθυντής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Προστασίας Δεδομένων και Δεοντολογίας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ)

Δικηγόρος Αθηνών, μέλος ΔΣΑ από το 1991. Εκπαίδευση: Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master of Arts (MA), Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Πανεπιστήμιο Leicester Αγγλίας. Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας ΔΑΑ από το 1999. Από το 2017 διευθύνει το Τμήμα «Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης» και ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, του Συντονιστή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Υπεύθυνου Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) βάσει του ν. 4990/2022, σύμφωνα με σχετικές εταιρικές πολιτικές.  Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Πιστοποιήσεις: DPO Executive (TUV Austria Hellas-ISO 17024), Certified Risk & Compliance Officer (ACPAI), IATA Air Law Diploma.