Ιωσήφ Αβραμίδης

Ιωσήφ Αβραμίδης

Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε

Δικηγόρος Αθηνών, μέλος ΔΣΑ από το 1991. Εκπαίδευση: Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master of Arts, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Πανεπιστήμιο Leicester Αγγλίας. Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας ΔΑΑ από το 1999. Από το 2017 διευθύνει το Τμήμα «Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης» και ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του Συντονιστή Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από τον Οκτώβριο 2021 οι λειτουργίες Διαχείρισης Διαδικασιών, Απόδοσης Συμβάσεων και Πιστοποιήσεις κατά ISO εντάχθηκαν στη Διεύθυνση Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωσης. Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Πιστοποιήσεις: DPO Executive (ISO 17024), IATA Air Law Diploma.