Ιωάννης Α. Αψούρης

Ιωάννης Α. Αψούρης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου HELLENiQ ENERGY

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,  πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence (Γαλλίας). Μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Για 16 έτη υπήρξε εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος υποθέσεις εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αντιδικίες και διαιτησίες επί θεμάτων εμπορικού δικαίου. Από το 2010 διευθύνει τις Νομικές Υπηρεσίες του Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ήδη HELLENiQ ENERGY). Κατά το χρονικό διάστημα 2013 – 2018 υπήρξε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. και HELPE DIGITAL A.E. και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών ακόμη εταιρειών του Ομίλου ΕΛΠΕ. Τον Ιανουάριο του 2020 εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής  Νομικών Υποθέσεων (Legal Issues Group) της Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πετρελαϊκών Εταιρειών (Fuels Europe), επίσης είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) του Χρηματιστηρίου, των Ομάδων Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αδειοδότησης Έργων & Δραστηριοτήτων του ΣΕΒ, καθώς και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.