Ζέφη Νικολάου, MA, CFE, CFSE

Ζέφη Νικολάου, MA, CFE, CFSE

Communication Consultant, Ethics & Compliance Senior Expert / Γενική Γραμματέας Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

 

Η κα Ζαφειρώ (Ζέφη) Νικολάου ξεκινώντας την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1986 από το Υπουργείο Οικονομικών, προσλήφθηκε το 1989 στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εργάστηκε σε σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες. Το 1999 (συγχώνευση της πρώην ΕΚΤΕ με την ΕΤΕ) εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και επί σειρά ετών διετέλεσε στέλεχος χορηγήσεων στο Δίκτυο Καταστημάτων, αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στα χρηματοπιστωτικά θέματα. Από το 2011, και πάντα από ανώτερες διοικητικές θέσεις, εργάστηκε πάνω σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Αντιμετώπισης του Ξεπλύματος Χρήματος στις Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου.

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχοντας αποκτήσει πλούτο γνώσεων και εμπειρίας στην Κανονιστική Συμμόρφωση, ηγείται έργων ethics & compliance σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικό έργο επί θεμάτων επικοινωνίας σε πρόσωπα και επιχειρήσεις.

 

Εκ παραλλήλου, εργάστηκε, στο παρελθόν, ως Δημοσιογράφος (θέματα πολιτικής και πολιτισμού) σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Έχει κάνει σπουδές στη Δημοσιογραφία, και είναι κάτοχος πτυχίου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΑΠ) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημοσιογραφία-Επικοινωνία, με εξειδίκευση στην Corporate Communication (OUC).

Η κα Νικολάου είναι Πιστοποιημένη Ελέγκτρια υποθέσεων Απάτης (CFE), ενώ κατέχει Πιστοποιήσεις και στο Customer Service Manager (CFSE), στο Compliance (ΕΚΠΑ) και στο Anti-Money Laundering (ΕΚΠΑ).

Είναι εκλεγμένη Γενική Γραμματέας του «Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος» (ΣΕΚΑΣΕ), μέλος του Διεθνούς Επαγγελματικού Ινστιτούτου «Association of Certified Fraud Examiners» (ACFE) και μέλος της «Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ» (ΕΛΑΜ). Επίσης, παραμένει ενεργό μέλος της «Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς» (ΔΔ-Ε), έχοντας διατελέσει Γενική Γραμματέας σε προηγούμενο Δ.Σ. της οργάνωσης.

 

Διδάσκει, δημοσιεύει και εκφέρει δημόσιο λόγο πάνω σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, χρηστής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής.