Ζέφη Νικολάου, MA, CFE, CFSE

Ζέφη Νικολάου, MA, CFE, CFSE

Γενική Γραμματέας Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

Η κα Ζαφειρώ (Ζέφη) Νικολάου διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε διάφορους τομείς της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ξεκινώντας την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1986 από το Υπουργείο Οικονομικών, προσλήφθηκε το 1989 στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εργάστηκε σε σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες. Το 1999 (συγχώνευση της πρώην ΕΚΤΕ με την ΕΤΕ) εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας και για σειρά ετών διετέλεσε στέλεχος χορηγήσεων στο Δίκτυο Καταστημάτων, αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στα χρηματοπιστωτικά θέματα. Από το 2011, και πάντα από θέσεις ευθύνης, έχει ασχοληθεί με σημαντικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος στις Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Εκ παραλλήλου, στο παρελθόν, εργάστηκε ως Δημοσιογράφος (θέματα πολιτικής και πολιτισμού) σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Έχει κάνει σπουδές στη Δημοσιογραφία, και είναι κάτοχος πτυχίου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΑΠ) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημοσιογραφία-Επικοινωνία, με εξειδίκευση στην Corporate Communication (OUC).

Η κα Νικολάου είναι Πιστοποιημένη Ελέγκτρια υποθέσεων Απάτης (CFE), ενώ κατέχει Πιστοποιήσεις και στο Customer Service Manager (CFSE), στο Compliance (ΕΚΠΑ) και στο Anti-Money Laundering (ΕΚΠΑ).

Πέραν από Γενική Γραμματέας του ΣΕΚΑΣΕ, είναι μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας (ΣΕΕΤ), ενώ παραμένει ενεργό μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς (ΔΔ-Ε), έχοντας διατελέσει Γενική Γραμματέας του προηγούμενου Δ.Σ. της οργάνωσης. Επίσης, είναι μέλος του Διεθνούς Επαγγελματικού Ινστιτούτου Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) και μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ).

Διδάσκει, δημοσιεύει και εκφέρει δημόσιο λόγο πάνω σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, χρηστής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής.