Βασιλική Λαζαράκου

Βασιλική Λαζαράκου

Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διδάκτωρ Νομικής

Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (Joint Sub Committee on Securitisations)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

 

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Eποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (Board of Supervisors of European Securities and Markets Authority – ESMA) και έχει εκλεγεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA (Management Board).  Είναι επίσης Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (ESAs Joint Committee’s Securitisation Sub - Committee).

 

Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΟSCO καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξελέγη από τις 51 Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής (ERC) ως εκπρόσωπός τους στο ΔΣ της IOSCO για διετή θητεία έως τον Οκτώβριο του 2024.

 

Τέλος, επανεκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ για το έτος 2024.

 

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (JSD) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University School of Law) και Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (LLM in International Legal Studies) από την ίδια νομική σχολή. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης και έχει εξειδίκευση σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκρατικοποιήσεων, εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως Εταίρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για πάνω από 10 έτη ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου Τμήματος Χρηματοπιστωτικού Δικαίου των δικηγορικών εταιρειών. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της ΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 2015.