Βασιλική Λαζαράκου

Βασιλική Λαζαράκου

Διδ.Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών (Board of Supervisors) και

του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (Joint Sub Committee on Securitisations)

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (JSD) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University School of Law) και Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (LLM in International Legal Studies) από την ίδια νομική σχολή. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης και έχει εξειδίκευση σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκρατικοποιήσεων, εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως Εταίρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για πάνω από 10 έτη ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου Τμήματος Χρηματοπιστωτικού Δικαίου των δικηγορικών εταιρειών. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της ΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 2015.

 

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της Προέδρου της κας Βασιλικής Λαζαράκου, εξελέγη ομόφωνα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής (European Regional Committee-ERC) του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), ως εκπρόσωπος της προαναφερόμενης Επιτροπής ERC στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για θητεία 2 ετών, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2022 και η κα Λαζαράκου θα συμμετέχει πλέον στο Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).