Αναστασία Πετσινάρη

Αναστασία Πετσινάρη

Νομική Σύμβουλος – General Counsel, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης Optima bank