Αλέξανδρος Ρόκας

Αλέξανδρος Ρόκας

Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ – Δικηγόρος

Ο Αλέξανδρος Ρόκας είναι Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.  Είναι πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών (ΕΚΠΑ), κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, καθώς και μεταπτυχιακού (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Harvard. Έχει διατελέσει μέλος των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ και του Πτωχευτικού Κώδικά. Ακόμη, είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, στο τραπεζικό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων. Το πλέον πρόσφατο βιβλίο του τιτλοφορείται: "Η διεύθυνση του ομίλου επιχειρήσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση της μητρικής εταιρίας" (Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).