Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας

Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), Επικ. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας είναι Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Athens Business Lawyers και Επίκουρος Καθηγητής εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πανευρωπαϊκής οργάνωσης εισηγμένων εταιριών “European Issuers”, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και μέλος διαφόρων άλλων τεχνικών, επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό και εταιρικό δίκαιο, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και fintech. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στο χρηματοοικονομικό, εταιρικό δίκαιο και fintech.