Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Γενικός Διευθυντής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου της Eurobank

Ο κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου της Eurobank. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών στον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο στους τομείς κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και πιστοδοτήσεων. Πριν την ένταξή του στο δυναμικό της Eurobank εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε τράπεζες και συμβουλευτικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πλέον πρόσφατη την Alpha Bank όπου διετέλεσε Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει μεταπτυχιακά από το London School of Economics και το University of Reading. Είναι Fellow Chartered Accountant του ICAEW και Certified Director από το INSEAD.

Επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Regulation & Compliance της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς και μέλος στο

ΔΣ του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή.