Άρης Δημητριάδης

Άρης Δημητριάδης

Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

O κ. Άρης Δηµητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2012. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της COSMOTE από το 2005 και διετέλεσε ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οµίλου COSMOTE την περίοδο 2005-2012. Πριν από τον Όµιλο COSMOTE, εργάστηκε στην KPMG  και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τοµέα πρώτα στην ABN AMRO και στην συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) ,Εσωτερικού Ελεγκτή για την Διαχείριση Κινδύνων (CRMA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, πιστοποίηση CCSA  και είναι Πιστοποιημένος  Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE) από το Διεθνές Ινστιτούτο κατά της Απάτης  . Κατέχει επίσης την πιστοποίηση  (ICA) σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Οικονομικής απάτης. Διετέλεσε  αντιπρόεδρος  του σωματείου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛΑΣ» και τώρα είναι  Αντιπρόεδρος Β ‘  στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών & μέλος Διοικητικού Συμβουλίου   στο Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης.